Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

enero 19, 2021by admin0

Prowadzi działalność w zakresie transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw, a także przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw. Po uzyskaniu warunków przyłączenia dla tych obiektów, PERN będzie mógł przystąpić do kolejnego etapu realizacji zadania, czyli opracowania dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji robót. PERN podkreśla, iż celem połączenia z OLPP «jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju». – Celem naszych inwestycji jest przygotowanie się na nadchodzące wyzwania rynku zarówno petrochemicznego, jak i paliwowego.

Baza Paliw nr 7 w Trzebieży

Budowa została również zauważona i doceniona przez zewnętrznych ekspertów – w 2019 zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Porcie Północnym w Gdańsku. Po rozbudowie TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemności 765 tys. M³ Marketiva Forex Broker-marketiva przegląd i info , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną. Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw.

Baza Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

Szczegółowa technologia realizacji usług obejmuje przygotowanie projektu odwodnienia, montaż 16 szt. Piezometrów monitorujących, dostarczenie pomp głębinowych, kolektorów zbiorczych, kabiny centralnego sterowania wraz z agregatem prądotwórczym oraz panelem awaryjnym, zbiornika przelewowo-osadnikowego oraz instalację rurociągu zrzutowego (ok. 200m). Prace wiertnicze wykonywane są wiertnicą MDT-80-V. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PERN jest wzmocnienie pozycji w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. Poprzez rozbudowę pojemności magazynowych oraz sieci rurociągów. Grupa PERN dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej oraz 4 mln ton paliw rocznie.

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie

Spółka podała, iż termin realizacji dwóch zbiorników o konstrukcji stalowej i pojemności po 100 tys. Przewidywany jest w okresie nie dłuższym niż 25 miesięcy. PERN zwiększa swoje zaangażowanie w produkcję własnej energii elektrycznej. Niedawno zakończył się przetarg na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych Wsparcie dla biznesu finanse-gdzie pójść w 9 lokalizacjach, a już rusza kolejne postępowanie – tym razem dla 20 obiektów. Budowa instalacji PV to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024. Dzięki nowym inwestycjom, takim jak rozbudowa Terminala Naftowego, znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski.

  1. M³ , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną.
  2. Połączenie pozwoliło na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach, w tym m.in.
  3. W ciągu roku nad Bałtykiem powstało aż 600 tys.
  4. W ramach strategicznych inwestycji PERN planuje także rozbudowę morskiego Terminalu Naftowego w Gdańsku, gdzie do 2020 r., a najpóźniej do 2022 r., dwukrotnie zwiększyć mają się pojemności magazynowe ropy naftowej.
  5. Podjęła się odwodnienia wykopu pod dwa nowe zbiorniki na ropę naftową o pojemności 100 tyś.
  6. Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony.

Ostatni zbiornik II etapu rozbudowy TNG

M³ nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa 2 stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. Nowy zbiornik kończy II etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN. Dotrzymujemy słowa – realizujemy nasz flagowy program Megainwestycji, efektywnie i terminowo oddajemy do eksploatacji kolejne projekty, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. W 2020 roku zakończono prace związane z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk oraz przekazano do eksploatacji 2 zbiorniki o pojemności 100 tys.

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w siedzibie zakładu Baza Gdańsk oraz udostępniony na stronie internetowej PERN S.A. Rurociągi technologiczne oraz armaturę na terenie Bazy Gdańsk, zaprojektowano jako podziemne i nadziemne instalacje technologiczne, wyposażone w system automatycznego sterowania zasuwami   i pompami bezpośrednio z budynku operatorni.

M³, został wybudowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego eksploatacji. Prace budowlane mogły rozpocząć się dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej, w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża. Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony. Zbiornik został również wyposażony w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu. Projekt został zrealizowany według najwyższych standardów europejskich.Bezpieczeństwo jest dla PERN bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. Przez cały okres realizacji tego projektu (ponad 2,5 roku), mimo bardzo dużej skali i natężenia prowadzonych robót, nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń wypadkowych na placu budowy.

W ciągu roku nad Bałtykiem powstało aż 600 tys. M³ nowych pojemności, a możliwości magazynowe PERN tylko nad polskim morzem wzrosły do niemal 2 mln m³. Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej. Po rozbudowie TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemności 765 tys. M³ , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną. W zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys.

Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony. Zbiornik został również wyposażony w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu. PERN zakończył właśnie realizację jednego z kluczowych projektów, który radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze ropy naftowej. Klienci firmy mogą już w pełni korzystać z możliwości Terminala Naftowego w Gdańsku, bo do eksploatacji trafił ostatni zbiornik wykonany w ramach II etapu rozbudowy. Dzięki temu, rafinerie są w stanie elastycznie sprowadzać surowiec do Polski z dowolnego zakątka świata.

M3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotąd park zbiornikowy składał się z 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności 50 tys. Dzięki nowym stutysięcznikom, w Bazie Gdańsk nasi Klienci dysponują łącznie ponad 1,1 mln m³ pojemności magazynowej. W zeszłym roku polska baza surowcowa Plexus wygrywa umowę aby zapewnić system produkcji powierzchniowej systemu powiększyła się o blisko 550 tys. M³ nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa 2 stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys.

PERN ogłosił przetarg na budowę w bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników o pojemności po 100 tys. Każdy z przeznaczeniem na ropę naftową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zapowiadała wcześniej, iż nowe zbiorniki mają tam powstać do 2020 r.

Połączenie, na które zgody wyraziły już Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP, ma zostać sfinalizowane z początkiem stycznia 2018 r. Po integracji powstanie jedna spółka zarządzająca zarówno transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych. W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 metrów sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. W ramach strategicznych inwestycji PERN planuje także rozbudowę morskiego Terminalu Naftowego w Gdańsku, gdzie do 2020 r., a najpóźniej do 2022 r., dwukrotnie zwiększyć mają się pojemności magazynowe ropy naftowej.

Nowy zbiornik kończy II etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN. PERN podkreślał wcześniej, iż filarami strategii spółki do 2020 r. W maju prezes PERN Igor Wasilewski mówił PAP, iż w ramach zwiększania pojemności magazynowych spółka planuje m.in. Rozbudowę swej bazy magazynowej w Gdańsku, gdzie do 2020 r. Mają powstać dwa zbiorniki na ropę naftową po 100 tys.

Technicznym, rynkowym i finansowym, a jednocześnie przyczyniło się do realizacji polityki energetycznej Polski. Na terenie Bazy Gdańsk zlokalizowana jest Zakładowa Straż Pożarna, która utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń, a także prowadzi bieżący nadzór i asekurację podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera. Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim czy wspieranie rozwoju Pracowników…

W pobliżu gdańskiego portu, w bazie paliwowej PERN, która jest strategicznym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego, WJ Groundwater Sp. Podjęła się odwodnienia wykopu pod dwa nowe zbiorniki na ropę naftową o pojemności 100 tyś. Umowa na obniżenie zwierciadła wód gruntowych z Generalnym Wykonawcą Mostostal Warszawa została podpisana w czerwcu 2018r. Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Porcie Północnym w Gdańsku. Bezpieczeństwo jest dla PERN bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. Przez cały okres realizacji tego projektu (ponad 2,5 roku), mimo bardzo dużej skali i natężenia prowadzonych robót, nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń wypadkowych na placu budowy.

Budowa została również zauważona i doceniona przez zewnętrznych ekspertów – w 2019 zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Projekt został zrealizowany według najwyższych standardów europejskich. Bezpieczeństwo jest dla PERN bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. M³, został wybudowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego eksploatacji. Prace budowlane mogły rozpocząć się dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej, w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża.

Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej. Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw. Jak poinformował PERN w ogłoszeniu, oferty w ramach postępowania «Generalne wykonawstwo inwestycji – rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk» można składać do 2 października.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dra. Catalina Hurtado

Clínica odontológica especializada donde encontrarás una atención y asesoría para hacer de tu sonrisa tu mejor carta de presentación.

Información
https://www.dracatalinahurtado.com/wp-content/uploads/2023/10/logos-estudios.webp
Redes sociales

Visite nuestras redes sociales y conéctese con nosotros. Asegúrese de seguir nuestras cuentas para actualizaciones periódicas.

Copyright Dra.Catalina Hurtadoby – 24ziete.com.

Copyright 2023 by 24ziete.